Obecně závazná vyhláška obce Ostrov č. 1/2023 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Loading...

 

Stanovení poplatku

Loading...