Loading...

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce

Loading...

 

Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce

Loading...

 

 

Loading...

Obecně závazná vyhláška obce Ostrov č. 1/2023 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Loading...

 

Stanovení poplatku

Loading...

 

 

Loading...

Podkategorie

Veřejně závazné vyhlášky obce.

Místní poplatky.

Informace k volbám.

Rozpočet obce a rozpočtová opatření.

Oznámení obecné povahy.

Pozvánky, zápisy a usnesení z jednání veřejného zastupitelstva obce.

Územní plán obce a jeho změny.