Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce

Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce

Územní plán Ostrov byl spolufinancován z prostředků Ministerstva pro místní rozvoj z národního programu "Podpora územně plánovací činnosti obcí", podprogram 117D0510 "Podpora územně plánovacích dokumentací obcí".

 

Loading...

Loading...

 

 

 

Loading...

Loading...

Podkategorie

Veřejně závazné vyhlášky obce.

Místní poplatky.

Informace k volbám.

Rozpočet obce a rozpočtová opatření.

Oznámení obecné povahy.

Pozvánky, zápisy a usnesení z jednání veřejného zastupitelstva obce.

Územní plán obce a jeho změny.